אודות

 "כלים לאורות"

המושג כלים לאורות לקוח מספר "עץ חיים" לרבי חיים ויטאל תלמידו של האר"י הקדוש (המנסה "לצייר" את הרוחניות על מנת שננסה לתפוס קצת יותר, אך מובן שהשפע האלוקי אינו חומר ואינו אור).
הכלי מחזיק את השפע - האור, ומכיל אותו. המעשים של האדם בעולם הזה מסוגלים להרחיב את הכלים שלו לקבלת השפע, לאחר עבודה, אדם יכול לראות שנעשה עימו חסד חינם של קבלת אור אשר מרחיב את כליו וחוזר חלילה.
דוגמא: הגוף שלנו הוא כלי. ככל שאנו נזכך אותו -האור -הנשמה שלנו תרגיש בו יותר "בבית" ותמלא אותו. הכלים והאורות בעולם הזה הם יחסיים,ולעומת המכונית שלי הגוף שלי הוא האור והמכונית הכלי...

באהבה מעין לאה בן עמי {שמעוני}

איך עשו אותנו

הכלים מפוסלים מחול, מכאן שמם "כלים מחול לקודש".
לאחר הפיסול והעיצוב של הכלי {גם אם הכלים מאד דומים זה לזה, אין שני כלים זהים. כל אחד נעשה בעבודת יד ומפוסל באופן נפרד} יש צורך להקשות את הצורה המתקבלת. תהליך זה נעשה באמצעות טכניקה מיוחדת וחומרים שפותחו במשפחתנו, המאפשרים לחול לשמור על צורתו ולא להתפורר.
תוך כדי התהליך אנחנו משתדלים "לשמור על קשר" להתפלל, לשיר, אפילו לרקוד. אנחנו מאמינים שהחומר נושא את הרוח, והחן שבכלי קודש אלו משפיע על בני הבית: שמחה, רוגע, בריאות איתנה -כל אחד לפי עינינו.

 

כל הזכויות שמורות -- אומנות האמונה © 2007